Detaily pre Zápisnica z 02.05.2016.pdf

Veľkosť súboru160 KB
PopisProgram: hospodárenie pálenice Lieskovanka s.r.o. za rok 2015, schvaľovanie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, vyradenie majetku z Materskej školy v Hornom Lieskove, schválenie predĺženia platnosti kontokorentného úveru, schvaľovanie VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horný Lieskov, príprava osláv Dňa matiek 2016, informácie o príprave projektových zámerov.
Dátum pridania2016-06-25 23:30:13
Typ prístupufree access
KategóriaZápisnice a uznesenia

Stiahnuté 36x

Stiahnuť Zápisnica z 02.05.2016.pdf.