Detaily pre Zápisnica zo 17.02.2016.pdf

Veľkosť súboru152 KB
PopisProgram: zhodnotenie fyzickej inventarizácie majetku obce Horný Lieskov za rok 2015, správa hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2015, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schválenie zastavovacej štúdie k výstavbe rodinných domov, informácie o príprave projektových zámerov.
Dátum pridania2016-06-03 00:11:58
Typ prístupufree access
KategóriaZápisnice a uznesenia

Stiahnuté 62x

Stiahnuť Zápisnica zo 17.02.2016.pdf.