Detaily pre Zápisnica z 14.12.2015.pdf

Veľkosť súboru271 KB
PopisProgram: schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Horný Lieskov, schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov, schvaľovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018, návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horný Lieskov na roky 2015-2025, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, správa nezávislého audítora k vykonanému auditu účtovnej závierky za rok 2014, voľba členov dielčej a ústrednej inventarizačnej komisie k vykonaniu inventúry majetku k 31.12.2015, informácie zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole Horný Lieskov, informácie o možnosti riešenia problémov pri orientácii napr. záchranných zložiek v obci, informácie o príprave projektových zámerov.
Dátum pridania2016-03-31 01:29:24
Typ prístupufree access
KategóriaZápisnice a uznesenia

Stiahnuté 54x

Stiahnuť Zápisnica z 14.12.2015.pdf.