Detaily pre Zápisnica z 28.09.2015.pdf

Veľkosť súboru67 KB
PopisProgram: schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2015, schvaľovanie vnútorného predpisu pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek,schvaľovanie VZN obce Horný Lieskov č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horný Lieskov, priebežné plnenie rozpočtu, schvaľovanie zmien v rozpočte, schválenie zaradenia obce Horný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše Považie (MAS), informácie o príprave projektových zámerov.
Dátum pridania2015-09-30 20:24:04
Typ prístupufree access
KategóriaZápisnice a uznesenia

Stiahnuté 49x

Stiahnuť Zápisnica z 28.09.2015.pdf.