Detaily pre Uznesenie z 04.02.2015.pdf

Veľkosť súboru36 KB
PopisUznesenie č.1/2015 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov, ktoré sa konalo dňa 4. februára 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove volí člena školskej rady pri Materskej škole v Hornom Lieskove: Ivana Pšenáková.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove schvaľuje program obecného zastupiteľstva obce Horný Lieskov doplnený o ďalší bod: 9.Schvaľovanie zastavovacej štúdie k výstavbe multifunkčného ihriska, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 a zastavovaciu štúdiu k výstavbe multifunkčného ihriska.

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove berie na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce za rok 2014, správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2014, štatút a zloženie evakuačnej komisie Obce Horný Lieskov, správu o hospodárení Obce Horný Lieskov v roku 2014, termín konania Annovskej zábavy poriadanej obcou.
Dátum pridania2015-02-08 18:36:48
Typ prístupufree access
KategóriaZápisnice a uznesenia

Stiahnuté 45x

Stiahnuť Uznesenie z 04.02.2015.pdf.