Detaily pre Dodatok č. 2 k zmluve Zneškodnenie a uloženie odpadu.pdf

Veľkosť súboru127 KB
PopisDodatok k zmluve zo dňa 28.12.2011, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou Chudovský, a.s. a obcou Horný Lieskov ohľadom zneškodnenia a uloženia odpadu. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.07.2014 do 30.06.2018. Cena služieb sa mení v súlade so Zákonom č. 526/91 Zb. o cenách dohodou zmluvných strán na 41,50€/t. V cene je zahrnuté zneškodnenie odpadu na skládke, poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. a dopravné náklady vrátane DPH.
Dátum pridania2014-06-30 18:50:22
Typ prístupufree access
KategóriaZmluvy

Stiahnuté 82x

Stiahnuť Dodatok č. 2 k zmluve Zneškodnenie a uloženie odpadu.pdf.