Rozpočty


851 KB Md5: 29320b12e7fec3ca1efadee90b7a3f2d free access

Rozpočet 2018-2020 - návrh.pdf


Stiahnuté 49x, Pridané: 2017-11-27 20:51:53


Viacročný rozpočet obce Horný Lieskov na roky 2018 až 2020. V rozpočte na rok 2018 ako aj v rozpočte na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, výstavba hasičskej zbrojnice, amfiteáter - obnova jestvujúcich objektov a výstavba nových objektov), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme zatiaľ schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu, by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

Detaily38 KB Md5: 8bc604220ce958ec95fb244b962f14e9 free access

Rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019.pdf


Stiahnuté 47x, Pridané: 2016-12-16 20:33:22


V rozpočte na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

Detaily95 KB Md5: b6eaeeddef0bebd28a2a025a8e091ee3 free access

Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2017.pdf


Stiahnuté 28x, Pridané: 2016-12-16 20:25:02


Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2017, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 15. decembra 2016, uznesením č.5 B.2./2016.

Príjmy bežného rozpočtu: 143973 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 0 €
Príjmové finančné operácie: 0 €
Príjmy spolu: 143973 €
Výdavky bežného rozpočtu: 142673 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 0 €
Výdavkové finančné operácie: 1300 €
Výdavky spolu: 143973 €
Hospodárenie celkom: 0 €

V rozpočte na rok 2017 ako aj rozpočtu na ďalšie roky nie sú rozpočtované príjmy a výdavky kapitálového rozpočtu ako ani príjmové a výdavkové finančné operácie, nakoľko aj keď má obec podaných spolu 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp. žiadostí o dotáciu (rekonštrukcia ciest, rozšírenie vodovodu, obecné kompostovisko s komunálnou technikou, multifunkčné ihrisko, rekonštrukcia kultúrneho domu), žiadnu z podaných žiadostí o NFP resp. o dotáciu nemáme schválenú. Z tohto dôvodu by bolo zbytočné tieto finančné prostriedky rozpočtovať na strane príjmov a výdavkov. Prípadným schválením niektorej zo žiadostí o NFP, resp. o dotáciu by sa táto situácia riešila formou zmeny v rozpočte schválenej obecným zastupiteľstvom.

Detaily43 KB Md5: 4c36525f315beda8f5e1f965ea558993 free access

Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2016.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2015-12-15 20:10:05


Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2016, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 14. decembra 2015.

Príjmy bežného rozpočtu: 130910 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 107685 €
Príjmové finančné operácie: 71274 €
Príjmy spolu: 309842 €
Výdavky bežného rozpočtu: 124765 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 107685 €
Výdavkové finančné operácie: 77392 €
Výdavky spolu: 309842 €
Hospodárenie celkom: 0 €

Detaily45 KB Md5: 1089dab2ace62d282e1ec48e81be2c66 free access

Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2015.pdf


Stiahnuté 87x, Pridané: 2014-12-15 18:00:46


Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2015, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 15. decembra 2014.

Príjmy bežného rozpočtu: 1074155 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 30329 €
Príjmové finančné operácie: 16032 €
Príjmy spolu: 153776 €
Výdavky bežného rozpočtu: 103457 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 34287 €
Výdavkové finančné operácie: 16032 €
Výdavky spolu: 153776 €
Hospodárenie celkom: 0 €

Detaily46 KB Md5: aab7183a09be5301271e9b44ade5f4f1 free access

Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2014.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2013-12-08 00:33:26


Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2014, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 27. novembra 2013.

Príjmy bežného rozpočtu: 114305 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 33100 €
Príjmové finančné operácie: 30555 €
Príjmy spolu: 177960 €
Výdavky bežného rozpočtu: 110125 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 37195 €
Výdavkové finančné operácie: 30555 €
Výdavky spolu: 177960 €
Hospodárenie celkom: 0 €

Detaily45 KB Md5: 6b2b7578e62c92d95b1404647f6f21d5 free access

Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2013.pdf


Stiahnuté 52x, Pridané: 2012-12-14 19:07:09


Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2013, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 12. decembra 2012.

Príjmy bežného rozpočtu: 110705 €
Príjmy kapitálového rozpočtu: 14725 €
Príjmové finančné operácie: 15500 €
Príjmy spolu: 140930 €
Výdavky bežného rozpočtu: 107290 €
Výdavky kapitálového rozpočtu: 18140 €
Výdavkové finančné operácie: 15500 €
Výdavky spolu: 140930 €
Hospodárenie celkom: 0 €

Detaily46 KB Md5: d96c65198291d0badb09e68074b51e03 free access

Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2012.pdf


Stiahnuté 116x, Pridané: 2011-12-27 15:00:00


Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2012, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 14. decembra 2011.

Príjmy spolu: 123320 €
Výdavky spolu: 123320 €
Hospodárenie celkom: 0 €

Detaily29 KB Md5: 71befa10e8ea862f55e366b5d719faef free access

Rozpočet obce Horný Lieskov pre rok 2011.pdf


Stiahnuté 168x, Pridané: 2011-03-20 18:00:00


Rozpočet obce Horný Lieskov na rok 2011, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Horný Lieskov dňa 11. marca 2011.

Príjmy spolu: 283446 €
Výdavky spolu: 283446 €
Hospodárenie celkom: 0 €

Detaily