Komunálne voľby 2014


22 KB free access

KV2014 - výsledky - obec Horný Lieskov.pdf


Stiahnuté 179x, Pridané: 2014-11-20 23:58:03


Výsledky komunálnych volieb 2014 - volieb do orgánov samosprávy obce Horný Lieskov, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014.

Detaily35 KB free access

Zoznam zaregistrovaných kandidátov.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2014-10-09 11:37:26


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014 v obci Horný Lieskov: pre voľby starostu obce:

  • 1. Ing. Andrej Torda, 29r., starosta obce, Horný Lieskov 161, nezávislý kandidát

pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva:
  • 1. Drahoslava Košútová, 35r., pracovníčka UKPS Horný Lieskov, Horný Lieskov 164, nezávislý kandidát
  • 2. Ing. Jozef Lukajka, 55r., THP pracovník, Horný Lieskov 36, SMER – sociálna demokracia
  • 3. Mgr. Jana Melicheríková, 44r., administratívna pracovníčka, Horný Lieskov 47, SMER – sociálna demokracia
  • 4. Vladimír Šarlay, 30r., SZČO, Horný Lieskov 94, nezávislý kandidát
  • 5. Ivana Šulyová, 32r., nákupkyňa, Horný Lieskov 170, nezávislý kandidát
  • 6. Jozef Švec, 28r., robotník, Horný Lieskov 177, nezávislý kandidát

V obci Horný Lieskov je jeden volebný obvod, v ktorom sa volí 5 poslancov.


HTML verzia: Voľby starostu obce a obecného zastupiteľstva 2014.

Detaily37 KB free access

Počet poslancov a volebných obvodov.pdf


Stiahnuté 93x, Pridané: 2014-09-09 01:43:21


Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskove podľa zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č.4 C1/2014 zo dňa 13. augusta 2014 určilo 5 poslancov obecného zastupiteľstva pre celé volebné obdobie 2014 – 2017 v jednom volebnom obvode. Pre voľby starostu obce Horný Lieskov podľa zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov tvorí obec jeden jednomandátový volebný obvod.

Detaily36 KB free access

Počet obyvateľov obce k 22.08.2014.pdf


Stiahnuté 129x, Pridané: 2014-09-09 00:41:48


Zverejnenie počtu obyvateľov k 22.08.2014. V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod., Obec Horný Lieskov zverejňuje počet obyvateľov obce Horný Lieskov k 22.08.2014. Počet obyvateľov je 378. Zo zverejneného počtu obyvateľov obce Horný Lieskov vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce je 40 podpisov.

Detaily