VZN


239 KB free access

VZN č.2/2020 - návrh.pdf


Stiahnuté 36x, Pridané: 2020-08-04 19:17:03


Návrh VZN č.2/2020 o prevádzke predškolského zariadenia v obci Horný Lieskov.

Detaily216 KB free access

VZN č.1/2020.pdf


Stiahnuté 29x, Pridané: 2020-06-29 16:30:19


VZN č.1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Horný Lieskov.

Detaily518 KB free access

VZN č.1/2019.pdf


Stiahnuté 51x, Pridané: 2019-12-12 17:46:22


VZN č.1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Horný Lieskov.

Detaily441 KB free access

VZN č.1/2018.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2018-09-20 19:29:55


VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda.

Detaily148 KB free access

VZN č.1/2017.pdf


Stiahnuté 79x, Pridané: 2017-04-01 20:53:55


VZN č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov.

Detaily676 KB free access

VZN č.1/2016.pdf


Stiahnuté 113x, Pridané: 2016-05-02 18:13:59


VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Horný Lieskov.

Detaily58 KB free access

VZN č.4/2015.pdf


Stiahnuté 190x, Pridané: 2015-12-15 15:34:14


VZN č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v Obci Horný Lieskov.

Detaily55 KB free access

VZN č.3/2015.pdf


Stiahnuté 104x, Pridané: 2015-12-15 15:33:52


VZN č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Horný Lieskov.

Detaily443 KB free access

VZN č.2/2015.pdf


Stiahnuté 71x, Pridané: 2015-09-29 18:38:51


VZN č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Horný Lieskov. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Horný Lieskov. Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Detaily