VZN


441 KB Md5: a798eb851a4b5048e17094c13d81fb99 free access

VZN č.1/2018.pdf


Stiahnuté 27x, Pridané: 2018-09-20 19:29:55


VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda.

Detaily148 KB Md5: 03628ef49f0db06999a5624280709cfc free access

VZN č.1/2017.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2017-04-01 20:53:55


VZN č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Horný Lieskov.

Detaily676 KB Md5: 7f798a8ff21409271630f873ee2e64d8 free access

VZN č.1/2016.pdf


Stiahnuté 81x, Pridané: 2016-05-02 18:13:59


VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Horný Lieskov.

Detaily58 KB Md5: 9680875de5094fd215f5e7e3db7755ca free access

VZN č.4/2015.pdf


Stiahnuté 160x, Pridané: 2015-12-15 15:34:14


VZN č.4/2015 o prevádzke predškolského zariadenia v Obci Horný Lieskov.

Detaily55 KB Md5: 6c272bff01eb013c8e26d12677523b70 free access

VZN č.3/2015.pdf


Stiahnuté 83x, Pridané: 2015-12-15 15:33:52


VZN č.3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Horný Lieskov.

Detaily443 KB Md5: 9ac5885201078a5007bdb3f96b8785fb free access

VZN č.2/2015.pdf


Stiahnuté 43x, Pridané: 2015-09-29 18:38:51


VZN č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Horný Lieskov. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Horný Lieskov. Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Detaily