Ostatné


55 KB free access

Pokyny k zápisu do 1. ročníka.zip


Stiahnuté 11x, Pridané: 2021-03-15 09:06:54


Oznam a prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky Základnej školy Slopná.

Detaily663 KB free access

Oznam - úroveň vytriedeného odpadu.pdf


Stiahnuté 22x, Pridané: 2021-02-23 19:49:32


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Horný Lieskov za rok 2020. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Obci Horný Lieskov za rok 2020 je 36,08%. Vypočítaná úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 v obci Horný Lieskov slúži k určeniu výšky zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku komunálnych odpadov v roku 2021. Sadzba poplatku platná od 01.03.2021 do 28.02.2022 je 22€/t.

Detaily91 KB free access

Slovensko - sčítanie obyvateľstva.pdf


Stiahnuté 20x, Pridané: 2021-02-15 17:18:13


Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.02.2021 do 31.03.2021, posúva sa len asistované sčítanie!. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Detaily12 KB free access

EON Horný Lieskov za r.2020.zip


Stiahnuté 21x, Pridané: 2021-01-25 17:08:07


Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu za rok 2020 obec Horný Lieskov.

Detaily291 KB free access

RUVZ-PB vyhláška.pdf


Stiahnuté 38x, Pridané: 2020-12-19 19:30:13


Vyhláška regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, zo dňa 17. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

Detaily726 KB free access

OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2020-07-20 15:22:50


Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 21.07.2020 07:30 hod. do 21.07.2020 19:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily427 KB free access

OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 52x, Pridané: 2020-03-01 17:02:43


Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 25.03.2020 07:30 hod. do 25.03.2020 14:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily42 KB free access

EON - Horný Lieskov 2019.zip


Stiahnuté 23x, Pridané: 2020-02-14 16:11:23


EON - ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2019. Obec Horný Lieskov je v súlade s §72 ods.20 písm. a) a b) zákona č.488/2008 o sociálnych službách ako poskytovateľ sociálnej služby povinná zverejniť ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok.

Detaily159 KB free access

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu.pdf


Stiahnuté 37x, Pridané: 2020-02-14 15:10:17


Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Horný Lieskov za rok 2019. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Obci Horný Lieskov za rok 2019 je 37,46%. Vypočítaná úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Horný Lieskov slúži k určeniu výšky zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládku komunálnych odpadov v roku 2020. Sadzba poplatku platná od 01.03.2020 do 28.02.2021 je 13€/t.

Detaily413 KB free access

Chudovský a.s. - Harmonogram vývozov odpadu.pdf


Stiahnuté 26x, Pridané: 2020-01-22 00:58:34


Chudovský s.r.o. - harmonogram vývozov odpadu na 1. polrok 2020 pre obec Horný Lieskov.


Pozrite si aj leták o separovaní odpadu v našej obci.

Detaily78 KB free access

Plán kontrolnej činnosti - 2. polrok 2020.pdf


Stiahnuté 46x, Pridané: 2019-11-25 19:16:49


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.

Detaily24 KB free access

OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 117x, Pridané: 2019-09-17 22:37:47


Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 10.10.2019 07:30 hod. do 10.10.2019 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily714 KB free access

OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 76x, Pridané: 2019-08-12 17:32:34


Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 28.08.2019 07:30 hod. do 28.08.2019 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily242 KB free access

OZNAM - Riaditeľka MŠ - výberové konanie.pdf


Stiahnuté 120x, Pridané: 2019-05-17 17:29:36


„Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Hornom Lieskove“ s predpokladaným nástupom od 01. júla 2019.
Obec Horný Lieskov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Hornom Lieskove s nástupom od 01.07.2019. Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu: OBECNÝ ÚRAD HORNÝ LIESKOV, HORNÝ LIESKOV 155, 018 21 Dolný Lieskov. Uzávierka prihlášok je 10.06.2019 o 14.00 hod. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ MŠ - NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Detaily1 MB free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2019.pdf


Stiahnuté 57x, Pridané: 2019-02-04 18:49:09


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov na 1.polrok 2019.

Detaily428 KB free access

OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 77x, Pridané: 2019-01-15 21:17:39


Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 15.02.2019 07:30 hod. do 15.02.2019 15:00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily181 KB free access

OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 44x, Pridané: 2018-09-13 05:05:33


Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 27.09.2018 07:30 hod. do 27.09.2018 19:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily240 KB free access

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 99x, Pridané: 2018-06-13 12:44:15


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. Spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 20.06.2018 07:30 hod. do 20.06.2018 20:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny platí pre všetky odberné miesta našej obce.

Detaily86 KB free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2018.pdf


Stiahnuté 98x, Pridané: 2018-02-12 20:53:03


Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov na 1.polrok 2018.

Detaily485 KB free access

Dotácia na hasičskú zbrojnicu - rozhodnutie.pdf


Stiahnuté 118x, Pridané: 2018-01-22 20:18:34


Rozhodnutie o schválení dotácie v sume 30.000€ na výstavbu hasičskej zbrojnice.

Detaily843 KB free access

Rozšírenie vodovodu - rozhodnutie o príspevku.pdf


Stiahnuté 190x, Pridané: 2017-12-13 20:57:44


Rozhodnutie o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov – časť – Sedlište-Niva – výška schváleného nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 89579,41€. V rámci tohto projektu by bol rozšírený verejný vodovod do lokality Sedlište – Niva, kde prebieha intenzívna výstavba rodinných domov. Na rozšírený vodovod v dĺžke 720 metrov sa bude môcť pripojiť nových 30 rodinných domov.

Detaily839 KB free access

Miestne komunikácie - rozhodnutie o príspevku.pdf


Stiahnuté 96x, Pridané: 2017-12-13 20:56:05


Rozhodnutie o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Obnova krytu na miestnych komunikáciách v obci Horný Lieskov - výška schváleného nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 96750,38€.

Detaily1 MB free access

Sadzobník správnych poplatkov - rok 2018.pdf


Stiahnuté 95x, Pridané: 2017-12-06 20:08:50


Sadzobník správnych poplatkov, ktorý bude platný od 01.01.2018.

Detaily3 MB free access

Správa nezávislého audítora k 31.12.2016.pdf


Stiahnuté 75x, Pridané: 2017-11-16 20:15:18


Správa nezávislého audítora k stavu účtovnej závierky Obce Horný Lieskov zostavenej k 31.12.2016, ktorá bola vypracovaná Ing. Ľudovítom Vicianom, štatutárnym audítorom.

Detaily367 KB free access

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 59x, Pridané: 2017-11-08 01:16:30


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. Spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 09.11.2017 07:30 hod. do 09.11.2017 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily352 KB free access

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 48x, Pridané: 2017-08-22 20:20:04


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. Spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 20.09.2017 08:00 hod. do 20.09.2017 14:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v tomto dokumente.

Detaily1 MB free access

Dotácia na rekonštruciu KD - rozhodnutie.pdf


Stiahnuté 109x, Pridané: 2017-08-03 20:16:51


Rozhodnutie o schválení dotácie v sume 10.000€ z Úradu vlády SR na rekonštrukciu kultúrneho domu.

Detaily85 KB free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2017.pdf


Stiahnuté 104x, Pridané: 2017-07-26 21:11:37


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2017:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov obce pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, kontrola stavu a výšky pohľadávok v obci Horný Lieskov k 30.06.2017, príjmové a výdavkové operácie v pokladni, správnosť vedenia pokladne, účtovanie nákladov a výnosov obce, uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri jednotlivých príjmoch a výdavkoch kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti a predloženie správy o výsledkoch kontroly za 2.polrok 2017, príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie, spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce.

Dokument vypracovala novozvolená Hlavná kontrolórka obce Horný Lieskov Ing. Jarmila Kušnierová, ktorá je vo funkcií od 1. júla 2017 a ktorá bola zvolená do funkcie riadnou voľbou (hlasovaním poslancov) na obecnom zastupiteľstve dňa 28.06.2017. Jej 6-ročné funkčné obdobie bude trvať od 01.07.2017 do 30.06.2023.

Detaily85 KB free access

Plán kontr. činnosti obce - 2. polrok 2017 - návrh.pdf


Stiahnuté 70x, Pridané: 2017-07-15 20:47:59


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2017:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov obce pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, kontrola stavu a výšky pohľadávok v obci Horný Lieskov k 30.06.2017, príjmové a výdavkové operácie v pokladni, správnosť vedenia pokladne, účtovanie nákladov a výnosov obce, uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri jednotlivých príjmoch a výdavkoch kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti a predloženie správy o výsledkoch kontroly za 2.polrok 2017, príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, spracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu, alebo fondov Európskej únie, spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce.

Dokument vypracovala novozvolená Hlavná kontrolórka obce Horný Lieskov Ing. Jarmila Kušnierová, ktorá je vo funkcií od 1. júla 2017 a ktorá bola zvolená do funkcie riadnou voľbou (hlasovaním poslancov) na obecnom zastupiteľstve dňa 28.06.2017. Jej 6-ročné funkčné obdobie bude trvať od 01.07.2017 do 30.06.2023.

Detaily126 KB free access

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.pdf


Stiahnuté 182x, Pridané: 2017-05-17 19:27:17


Obecné zastupiteľstvo v Hornom Lieskov vyhlasuje v zmysle §18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov.
V zmysle §18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Horný Lieskov v termíne 28.06.2017 (streda).

1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
a) miesto konania voľby: Obecný úrad v Hornom Lieskov
b) čas konania voľby: 17:00 hod.

2. Termín doručenia písomných prihlášok:
Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/do podateľne Obecného úradu v Hornom Lieskove najneskôr do 14.06.2017 do 17:00 hod.

Detaily355 KB free access

Chudovský a.s. - Harmonogram vývozov odpadu.pdf


Stiahnuté 71x, Pridané: 2016-12-14 22:48:16


Chudovský s.r.o. - harmonogram vývozov odpadu na 1. polrok 2017 pre obec Horný Lieskov.

Detaily925 KB free access

Informácie o nebezpečných zásielkach.pdf


Stiahnuté 74x, Pridané: 2016-12-05 22:52:56


V súvislosti so zvýšeným a opakovaným výskytom doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom na niektoré orgány štátnej správy bolo vydané metodické usmernenie Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o opatreniach civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení vo veci doručenia listových zásielok s potenciálne nebezpečným materiálom. Dokument obsahuje informácie o charakteristických identifikačných znakoch podozrivého materiálu a odporúčaný postup pri manipulácii s materiálom. Tieto informácie sú pre využitie zamestnancami, ktorí prichádzajú do styku so zásielkami v prvom kontakte, ale aj pre ostatných pracovníkov našej obce. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia odporúča, aby každá obec zabezpečila informovanie verejnosti o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky zverejnením na internetovej stránke obce alebo na verejnej tabuli.

Detaily167 KB free access

Správa audítora k účt. závierke k 31.12.2015.pdf


Stiahnuté 70x, Pridané: 2016-12-05 22:08:00


Správa nezávislého audítora za rok 2015. Zodpovedný audítor Ing. Jozef Majchrák.

Detaily233 KB free access

Vyhlásenie k účt. závierke obce Horný Lieskov k 31.12.2015 .pdf


Stiahnuté 198x, Pridané: 2016-12-01 21:28:14


Toto vyhlásenie poskytujeme v súvislosti s auditom účtovnej závierky obce Horný Lieskov za rok končiaci 31. decembra 2015 na účely vyjadrenia názoru, či účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny obraz o finančnej situácií a výsledkoch hospodárenia obce k 31.12.2015 v súlade so Zákonom o účtovníctve. Súčasťou dokumentu je aj dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy účtovnou závierkou.

Detaily71 KB free access

Lysá - cenník pekárenských výrobkov.pdf


Stiahnuté 585x, Pridané: 2016-11-30 12:38:51


Cenník pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou, ktorá bude počas pozastavenia prevádzky potravín z dôvodu rekonštrukcie budovy predajne potravín zabezpečovať obec Horný Lieskov dodatočné zásobovanie pekárenskými výrobkami.

Detaily278 KB free access

Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku.pdf


Stiahnuté 233x, Pridané: 2016-09-15 20:20:50


Prevádzkový poriadok Pohrebiska a Domu smútku v obci Horný Lieskov platný od 13.10.2016.

Detaily58 KB free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2016.pdf


Stiahnuté 80x, Pridané: 2016-09-12 20:15:00


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2016:
Kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola hospodárenia organizácií s majetkovým podielom obce – Lieskovanka, s.r.o. , so sídlom Horný Lieskov č.63, 01821.

Detaily275 KB free access

SPP a.s. - oznam - novela trestného zákona.pdf


Stiahnuté 53x, Pridané: 2016-06-28 20:11:09


Oznam spoločnosti SPP a.s. týkajúci sa novely trestného zákona o neoprávnenom odbere zemného plynu v súvislosti s novými sankciami týkajúcimi sa neoprávneného odberu platnými od 01.07.2016.

Detaily149 KB free access

Chudovský a.s. - Harmonogram vývozov odpadu.pdf


Stiahnuté 65x, Pridané: 2016-06-27 20:53:56


Chudovský s.r.o. - harmonogram vývozov odpadu na 2. polrok 2016 pre obec Horný Lieskov.

Detaily5 MB free access

PHSR Horný Lieskov 2015-2025 - finálna verzia.pdf


Stiahnuté 506x, Pridané: 2016-05-12 23:33:51


Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Púchov sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa - obce Horný Lieskov vypracovať a odovzdať dielo: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2025 (PHSR). Toto je finálna verzia dokumentu.

Detaily57 KB free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2016.pdf


Stiahnuté 80x, Pridané: 2016-03-31 01:56:27


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2016:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, komplexná kontrolná činnosť v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Detaily174 KB free access

Oznámenie - vývoz splaškových vôd.pdf


Stiahnuté 327x, Pridané: 2016-03-31 01:52:06


Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že vlastní dve nové špeciálne vozidlá MAN Feka 8m3 na vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. Ceny za vývoz a likvidáciu sa nachádzajú v dokumente.

Detaily307 KB free access

Knižničný poriadok (2016).pdf


Stiahnuté 149x, Pridané: 2016-03-13 20:15:32


Knižničný poriadok Obecnej knižnice Horný Lieskov platný od 01/2016, zaoberajúci sa pravidlami a povinnosťami čitateľov, pravidlami požičiavania kníh a podobne.

Detaily627 KB free access

Verejné osvetlenie - ukončenie projektu.pdf


Stiahnuté 123x, Pridané: 2016-01-14 21:21:10


Ukončenie projektu Obnova verejného osvetlenia v obci Horný Lieskov. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Európsky fond regionálneho rozvoja.

Detaily385 KB free access

Správa audítora za rok 2014 + dodatok.pdf


Stiahnuté 146x, Pridané: 2015-12-09 21:51:54


Správa audítora za rok 2014. Zodpovedný audítor Ing. Jozef Majchrák v správe uvádza, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Detaily353 KB free access

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2015-11-28 16:14:40


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny. Spoločnosť SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v termíne od 08.12.2015 07:30 hod. do 08.12.2015 16:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Detaily385 KB free access

Výročná správa - rok 2014.pdf


Stiahnuté 198x, Pridané: 2015-08-02 12:31:44


Výročná správa obce Horný Lieskov za rok 2014.

Detaily102 KB free access

Záverečný účet - rok 2014.pdf


Stiahnuté 87x, Pridané: 2015-08-02 12:29:45


Záverečný účet je zostavený v súlade s § 16 ods. 54 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.

Detaily357 KB free access

GIS obce Horný Lieskov - príručka.pdf


Stiahnuté 356x, Pridané: 2015-05-11 22:22:15


Táto stručná užívateľská príručka je určená návštevníkom a používateľom GIS obce Horný Lieskov. GIS je skratka pre geografický informačný systém, ktorý prepája konkrétnu geografickú polohu daného objektu s jeho vlastnými údajmi o objekte a zabezpečuje tak priestorovú väzbu v počítačovom systéme. GIS Obce Horný Lieskov je prevádzkovaný na platforme ArcGIS online a v súčasnosti je pre slovenské operačné systémy lokalizovaný v anglickom jazyku. V najbližších mesiacoch sa plánuje lokalizácia prostredia do slovenského jazyka. Táto užívateľská príručka preto vychádza z anglicky lokalizovaného prostredia systému.

Detaily36 KB free access

Počet obyvateľov obce k 22.08.2014.pdf


Stiahnuté 168x, Pridané: 2014-09-09 00:41:48


Zverejnenie počtu obyvateľov k 22.08.2014. V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod., Obec Horný Lieskov zverejňuje počet obyvateľov obce Horný Lieskov k 22.08.2014. Počet obyvateľov je 378. Zo zverejneného počtu obyvateľov obce Horný Lieskov vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce je 40 podpisov.

Detaily43 KB free access

Výberové konanie - riaditeľka MŠ.pdf


Stiahnuté 91x, Pridané: 2014-04-11 18:37:56


Obec Horný Lieskov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Hornom Lieskove s nástupom od 01.07.2014. Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu: OBECNÝ ÚRAD HORNÝ LIESKOV, HORNÝ LIESKOV 155, 018 21 Dolný Lieskov. Uzávierka prihlášok je 06.05.2014 o 14.00 hod. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ MŠ - NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Detaily58 KB free access

Správa z vykonanej kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2013.pdf


Stiahnuté 191x, Pridané: 2013-12-08 00:28:49


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2013:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Detaily36 KB free access

Audítorská správa 2012.pdf


Stiahnuté 81x, Pridané: 2013-12-08 00:22:27


V našej obci uskutočnil nezávislý audítor, pán Ing. Jozef Majchrák, audit účtovnej závierky obce Horný Lieskov ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Podľa stanoviska audítora pána Ing. Jozefa Majchráka priložená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému v súlade so zákonom o účtovníctve..

Detaily2 MB free access

ORHZ - Zápisnica z kontroly obce PO.pdf


Stiahnuté 354x, Pridané: 2013-09-29 23:32:34


Zápisnica z protipožiarnej kontroly o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Komplexná protipožiarna kontrola bola vykonaná dňa 29. apríla 2013. Kontrolu obce vykonali kpt. Ing. Lenka Hiklová a npor. Anton Smatana. Účelom komplexnej protipožiarnej kontroly bolo preverenie celkového stavu organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kontrolovanom subjekte.

Detaily1 MB free access

ORHZ - Zápisnica z kontroly obce KO.pdf


Stiahnuté 395x, Pridané: 2013-09-29 23:26:46


Zápisnica z kontroly obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Komplexná kontrola bola vykonaná dňa 29. apríla 2013. Kontrolu obce vykonali kpt. Ing. Lenka Hiklová a npor. Anton Smatana. Účelom komplexnej kontroly obce bolo preverenie plnenie úloh obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

Detaily157 KB free access

Žiadosť o poskytnutie príspevku - zamestnanosť.pdf


Stiahnuté 4598x, Pridané: 2013-09-29 23:03:55


Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Detaily40 KB free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 2. polrok 2013.pdf


Stiahnuté 122x, Pridané: 2013-08-12 10:15:00


Rozsah kontrolnej činnosti na II. polrok 2013:
Kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, pohľadávok obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola hospodárenia organizácií s majetkovým podielom obce – Lieskovanka, s.r.o., so sídlom Horný Lieskov č.63, 01821.

Detaily134 KB free access

RTVS - spustenie služby infolinka.pdf


Stiahnuté 56x, Pridané: 2013-03-21 13:27:13


Tlačová správa- Bratislava 18. marca 2013:
RTVS spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS. Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00 hod.

Detaily94 KB free access

RTVS - dôležité informácie a rady.pdf


Stiahnuté 156x, Pridané: 2013-03-21 13:23:55


Dôležité informácie a rady, ako postupovať pri povinnosti platenia úhrady za služby verejnosti. Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (tzv. koncesionárskeho poplatku) je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ako odberateľ elektrickej energie v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

Detaily20 KB free access

RTVS - čestné vyhlásenie.pdf


Stiahnuté 443x, Pridané: 2013-03-21 13:21:23


Čestné vyhlásenie za účelom zníženia úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska na polovicu.

Detaily40 KB free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2013.pdf


Stiahnuté 70x, Pridané: 2013-03-09 16:45:10


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2013:
Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (účelové dotácie a transfery), kontrola organizácii s majetkovým podielom obce – účtovné doklady, evidencie, súvaha, výkaz ziskov a strát, kontrola obstarávania tovarov a služieb, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne – záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy, školskej jedálne, kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Detaily29 KB free access

Harmonogram zvozu separovaného odpadu.pdf


Stiahnuté 67x, Pridané: 2013-02-26 14:13:42


Harmonogram spoločnosti Chudovský a.s. týkajúci sa zvozu separovaného odpadu za obdobie marec až jún 2013. Pre obec Horný Lieskov sú termíny nasledovné:
08.03.2013 (piatok), 05.04.2013 (piatok), 09.05.2013 (štvrtok), 06.06.2013 (streda).

Detaily93 KB free access

Sadzobník správnych poplatkov - rok 2013.pdf


Stiahnuté 146x, Pridané: 2012-11-12 20:45:52


Položky sadzobníka obsahujú úkony a konania, za ktoré obec vyberá podľa zákona poplatky. Sadzobník je platný pre rok 2013.

Detaily271 KB free access

Dohoda o spoluprácii - ochrana pred povodňami.pdf


Stiahnuté 200x, Pridané: 2012-08-16 17:29:41


Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na Lieskovskom potoku v rozsahu 1,0km-2,3km. Predmetom dohody je oprava 250m2 posunutých a poškodených prefabrikátov resp. oprava kamennej dlažby úpravu toku, odstránenie 20ks stromov a 500m2 krovia, kosba trávnych porastov a čistenie toku od nánosov z Lieskovského potoka v rozsahu 1,0km-2,3km, v katastrálnom území Horný Lieskov. Tieto práce a činnosti zrealizuje obec.

Detaily29 KB free access

Harmonogram zvozu separovaného odpadu (plasty).pdf


Stiahnuté 136x, Pridané: 2012-06-21 23:47:13


Harmonogram spoločnosti Chudovský a.s. týkajúci sa zvozu separovaného odpadu (plastov) za obdobie júl až december 2012.
Pre obec Horný Lieskov sú termíny nasledovné:
09.07.2012 (streda), 06.08.2012 (streda), 06.09.2012 (sobota),
04.10.2012 (štvrtok), 08.11.2012 (štvrtok), 05.12.2012 (streda).

Detaily295 KB free access

Mapa cintorína obce Horný Lieskov - rok 2012.pdf


Stiahnuté 643x, Pridané: 2012-06-18 16:54:22


Mapa cintorína obce Horný Lieskov. Autor: Marek Križan

Detaily30 KB free access

Harmonogram zvozu separovaného odpadu (plasty).pdf


Stiahnuté 150x, Pridané: 2012-03-22 19:40:17


Harmonogram spoločnosti Chudovský a.s. týkajúci sa zvozu separovaného odpadu (plastov) za obdobie január až jún 2012.
Pre obec Horný Lieskov sú termíny nasledovné:
10.01.2012 (utorok), 09.02.2012 (štvrtok), 09.03.2012 (piatok),
11.04.2012 (streda), 10.05.2012 (štvrtok), 12.06.2012 (utorok).

Detaily59 KB free access

Obecná knižnica - knižničný poriadok (do 01/2016).pdf


Stiahnuté 218x, Pridané: 2012-03-22 19:12:01


Knižničný poriadok Obecnej knižnice Horný Lieskov, zaoberajúci sa pravidlami a povinnosťami čitateľov, pravidlami požičiavania kníh a podobne (platí do roku 01/2016).

Detaily49 KB free access

Metodické údaje pre zverejňované súbory.pdf


Stiahnuté 129x, Pridané: 2012-02-04 19:45:57


Príloha č.1 k usmerneniu pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty v2. Metaúdaje pre zverejňované súbory bez uvedenia paragrafu, zverejňovanie povinne zverejňovanej zmluvy.
Viac info v článku na www.informatizacia.sk.

Detaily138 KB free access

Usmerenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické.pdf


Stiahnuté 206x, Pridané: 2012-02-04 19:44:28


Vláda SR na svojom predposlednom decembrovom zasadnutí schválila návrh nového nariadenia, ktorý upravuje podrobnosti k zverejňovaniu zmlúv na internete. Tento dokument bol vypracovaný na základe zvyšujúcej sa elektronizácie verejnej správy a potreby riešiť prevod medzi písomnou a elektronickou formou úradných dokumentov. Jeho cieľom je poskytnúť najmä výklad štandardov pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len štandardy IS VS) v tejto súvislosti, ako aj popísať aspekty niektorých typických druhov dokumentov, ktoré sú povinne zverejňované v elektronickej forme. Štandardy IS VS sú vydávané výnosom Ministerstva financií SR. V súčasnosti je platný výnos č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre IS VS.

Detaily33 KB free access

Plán kontrolnej činnosti obce - 1. polrok 2012.pdf


Stiahnuté 197x, Pridané: 2012-01-31 11:06:35


Rozsah kontrolnej činnosti na I. polrok 2012:
kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola plnenia rozpočtu obce, kontrola plnenia uzatvorených zmlúv, kontrola dodržiavania všeobecne–záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce, kontrola pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni materskej školy a kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Detaily410 KB free access

Oznámenie SE - podomový predaj.pdf


Stiahnuté 160x, Pridané: 2012-01-14 13:40:44


Stredoslovenská energetika vydala oznámenie týkajúce sa podomových predajcov, kde informuje a varuje občanov o rizikách spojených s podpisom zmluvy tzv. "medzi dverami".

Detaily38 KB free access

Audítorská správa 2010.pdf


Stiahnuté 152x, Pridané: 2011-12-29 18:00:41


V našej obci uskutočnil nezávislý audítor, pán Ing. Jozef Majchrák, audit účtovnej závierky obce Horný Lieskov ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Podľa stanoviska audítora pána Ing. Jozefa Majchráka s výnimkou účinkov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienené stanovisko, priložená účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Horný Lieskov k 31. decembru 2010 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému v súlade so zákonom o účtovníctve...

Detaily23 KB free access

Zverejňovanie objednávok - nariadenie vlády.pdf


Stiahnuté 153x, Pridané: 2011-10-03 11:15:00


Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.

Detaily51 KB free access

Zverejňovanie objednávok a faktúr.pdf


Stiahnuté 230x, Pridané: 2011-10-03 11:00:00


Organizačná norma, ktorou sa ustanovuje povinné zverejňovanie dokumentov (zmlúv, objednávok, faktúr a podobne) a hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.

Detaily40 KB free access

Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2011.pdf


Stiahnuté 121x, Pridané: 2011-09-09 10:00:00


Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011.

Detaily35 KB free access

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 2011.pdf


Stiahnuté 231x, Pridané: 2011-05-17 18:09:27


V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 4 /2011 zo dňa 4. mája 2011 vyhlasuje obecné zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Lieskov. Voľba sa bude konať z dôvodu ukončenia dohody o pracovnej činnosti terajšieho hlavného kontrolóra obce. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov. Voľba sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29. júna 2011 na Obecnom úrade v Hornom Lieskove. Prihlášku zašlite písomne tak, aby bola podateľňou obecného úradu prebratá najneskôr 15. júna 2011 do 17,00 hod.

Detaily1 MB free access

Mapa cintorína obce Horný Lieskov - rok 2010.pdf


Stiahnuté 374x, Pridané: 2011-03-30 15:42:24


Mapa cintorína obce Horný Lieskov. Autor: Marek Križan

Detaily50 KB free access

Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK 2011.pdf


Stiahnuté 1508x, Pridané: 2010-04-24 15:48:04


Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2010

Detaily