*posledná aktualizácia: 11.11.2018
*zdroj informácii: Obecný úrad Horný Lieskov a Štatistický úrad SR


Detaily19 KB free access

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta.pdf


Stiahnuté 113x, Pridané: 2018-09-24 17:55:30


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Hornom Lieskove:

1. Andrej Torda, Ing., 33 r., starosta obce, nezávislý kandidát.

Detaily31 KB free access

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci.pdf


Stiahnuté 94x, Pridané: 2018-09-24 17:30:24


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornom Lieskove. Volebný obvod číslo 1 - Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov:

1. Miroslav Koštial, 26 r., SZČO, nezávislý kandidát.
2. Jozef Križan, 51 r., policajt, nezávislý kandidát.
3. Martin Lukáč, 32 r., elektrotechnik, nezávislý kandidát.
4. Jana Melicheríková Mgr., 48 r., ekonómka, SMER.
5. Vladimír Šarlay, SZČO, 35 r., nezávislý kandidát.
6. Jozef Švec, 32 r., údržbár, nezávislý kandidát.

Detaily164 KB free access

Zverejnenie počtu obyvateľov pre komunálne voľby.pdf


Stiahnuté 89x, Pridané: 2018-09-07 15:34:12


Obec Horný Lieskov podľa zákonu o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Horný Lieskov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018.

Počet obyvateľov je 416.

Detaily145 KB free access

Volebná kampaň v obci do 5000 obyvateľov.pdf


Stiahnuté 50x, Pridané: 2018-09-05 15:25:12


Volebná kampaň je upravená zákonom č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t.j. 7.novembra 2018 o 23:59 hod. NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A KANDIDÁT UVEDENÝ NA KANDIDÁTNEJ LISTINE POLITICKEJ STRANY ALEBO KOALÍCIE, KTORÝ VEDIE VOLEBNÚ KAMPAŇ SÁM (ĎALEJ LEN „KANDIDÁT“) NA PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE, STAROSTU MESTSKEJ ČASTI.

Detaily67 KB free access

Súhlas so zverejnením údajov.pdf


Stiahnuté 103x, Pridané: 2018-08-31 15:22:56


Obec Horný Lieskov na základe tohto osobitného písomného súhlasu kandidátov bude oprávnené zverejniť niektoré údaje uvedené na kandidátnej listine ešte pred samotnou registráciou kandidátnych listín (t.j. nad rámec zákona č.180/2014 Z.z.). Ak kandidát svoj písomný súhlas neudelí, údaje o jeho osobe sa zverejnia až v rámci zoznamu zaregistrovaných kandidátov v súlade §173 ods. 2 a §178 ods.2 zákona č.180/2014 Z.z.. Tento formulár môžu vyplniť kandidáti spoločne z viacerých volebných obvodov, resp. z viacerých politických strán. Ak osoba kandiduje na starostu obce aj do obecného zastupiteľstva, postačuje jeden súhlas.

Detaily51 KB free access

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK.pdf


Stiahnuté 157x, Pridané: 2018-08-31 15:20:06


Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v Hornom Lieskove. V súlade s § 169 ods. 6 zákona NR SR č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola dňom 28.08.2018 vymenovaná za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Hornom Lieskove Eva Kardošová.

Detaily52 KB free access

Oznámenie o emailovej adrese.pdf


Stiahnuté 90x, Pridané: 2018-08-31 15:18:30


V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí konaných 10. novembra 2018 oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej a okrskovej komisie v obcí Horný Lieskov: hornylieskov@centrum.sk.

Detaily79 KB free access

Vyhlásenie volieb a informácia pre voliča.pdf


Stiahnuté 69x, Pridané: 2018-07-18 15:15:12


Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Detaily