164 KB Md5: e15628624216cda0cc97e6f9d0ca18ab free access

Zverejnenie počtu obyvateľov pre komunálne voľby.pdf


Stiahnuté 19x, Pridané: 2018-09-07 15:34:12


Obec Horný Lieskov podľa zákonu o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Horný Lieskov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018.

Počet obyvateľov je 416.

Detaily145 KB Md5: e37d1cf8dd86e3de050d83e2af3e68b6 free access

Volebná kampaň v obci do 5000 obyvateľov.pdf


Stiahnuté 9x, Pridané: 2018-09-05 15:25:12


Volebná kampaň je upravená zákonom č.181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t.j. 7.novembra 2018 o 23:59 hod. NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A KANDIDÁT UVEDENÝ NA KANDIDÁTNEJ LISTINE POLITICKEJ STRANY ALEBO KOALÍCIE, KTORÝ VEDIE VOLEBNÚ KAMPAŇ SÁM (ĎALEJ LEN „KANDIDÁT“) NA PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE, STAROSTU MESTSKEJ ČASTI.

Detaily67 KB Md5: 3a8075d26386f1394e47e710cd6fe161 free access

Súhlas so zverejnením údajov.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2018-08-31 15:22:56


Obec Horný Lieskov na základe tohto osobitného písomného súhlasu kandidátov bude oprávnené zverejniť niektoré údaje uvedené na kandidátnej listine ešte pred samotnou registráciou kandidátnych listín (t.j. nad rámec zákona č.180/2014 Z.z.). Ak kandidát svoj písomný súhlas neudelí, údaje o jeho osobe sa zverejnia až v rámci zoznamu zaregistrovaných kandidátov v súlade §173 ods. 2 a §178 ods.2 zákona č.180/2014 Z.z.. Tento formulár môžu vyplniť kandidáti spoločne z viacerých volebných obvodov, resp. z viacerých politických strán. Ak osoba kandiduje na starostu obce aj do obecného zastupiteľstva, postačuje jeden súhlas.

Detaily51 KB Md5: b1a223430dc6b3ec070418c9939f40e7 free access

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky MVK.pdf


Stiahnuté 17x, Pridané: 2018-08-31 15:20:06


Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v Hornom Lieskove. V súlade s § 169 ods. 6 zákona NR SR č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola dňom 28.08.2018 vymenovaná za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Hornom Lieskove Eva Kardošová.

Detaily52 KB Md5: 37ec5aead8d424d409dde9a686410f50 free access

Oznámenie o emailovej adrese.pdf


Stiahnuté 16x, Pridané: 2018-08-31 15:18:30


V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí konaných 10. novembra 2018 oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej a okrskovej komisie v obcí Horný Lieskov: hornylieskov@centrum.sk.

Detaily79 KB Md5: d7a5086fd1cdba3b99810ccd46a4d288 free access

Vyhlásenie volieb a informácia pre voliča.pdf


Stiahnuté 18x, Pridané: 2018-07-18 15:15:12


Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Detaily