Dotácie a NFP


193 KB free access

WIFI pre teba - rozhodnutie.pdf


Stiahnuté 37x, Pridané: 2019-01-23 21:19:25


Rozhodnutie o schválení našej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Vytvorenie bezplatných Wifi sietí v obci Horný Lieskov“, kde našej obci bol rozhodnutím schválený NFP v sume 10924,98 EUR, teda v plnej požadovanej výške (celkové náklady na projekt sú 11499,98 EUR, rozdiel tvorí 5%-ná spoluúčasť na projekte zo strany obce).

Detaily29 KB free access

Prehľad poskytnutých dotácií.pdf


Stiahnuté 77x, Pridané: 2018-11-14 20:54:17


Tabuľka s prehľadom čerpania EÚ fondov a dotácií k dátumu 14.11.2108.

Detaily681 KB free access

Dotácia - Miniserstvo financií SR.pdf


Stiahnuté 171x, Pridané: 2018-07-10 20:30:41


Dotácia z Ministerstva financií SR – jedná sa o dotáciu, ktorá nám bola poskytnutá na základe našej žiadosti vôbec po prvýkrát od môjho nástupu do funkcie, napriek tomu, že sme o ňu každoročne žiadali. Jedná sa o dotáciu na individuálne potreby obcí poskytovanú na základe Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR. Poskytnutá dotácia vo výške 13500EUR (to bola maximálna možná výška poskytovanej dotácie) je účelovo určená na projekt „Výstavba detského ihriska“. Detské ihrisko, ktoré by bolo verejne prístupné pre našich občanov by bolo postavené v priestoroch nášho amfiteátra. Pri tomto projekte musí obec zabezpečiť spolufinancovanie minimálne vo výške 10% z poskytnutej výšky dotácie.

Detaily929 KB free access

Dotácia - Úrad vlády SR.pdf


Stiahnuté 152x, Pridané: 2018-05-18 20:28:02


Dotácia z Úradu vlády SR – jedná sa o dotáciu, ktorá nám bude poskytnutá na základe našej žiadosti a je účelovo určená na projekt „Výstavby viacúčelového ihriska“. Dotácia vo výške 38000EUR (maximálna výška poskytovanej dotácie bola 40 000 EUR) bude použitá na výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou, mantinelmi, ochrannými sieťami a umelým osvetlením. Viacúčelové ihrisko bude postavené vedľa existujúceho amfiteátra. Na viacúčelovom ihrisku bude možné hrať futbal, tenis, volejbal a nohejbal.

Detaily