Dotácie a NFP


193 KB Md5: aade81a8682456f555538244ad08a424 free access

WIFI pre teba - rozhodnutie.pdf


Stiahnuté 13x, Pridané: 2019-01-23 21:19:25


Rozhodnutie o schválení našej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Vytvorenie bezplatných Wifi sietí v obci Horný Lieskov“, kde našej obci bol rozhodnutím schválený NFP v sume 10924,98 EUR, teda v plnej požadovanej výške (celkové náklady na projekt sú 11499,98 EUR, rozdiel tvorí 5%-ná spoluúčasť na projekte zo strany obce).

Detaily29 KB Md5: feae2cf89a70932a140b33308a781598 free access

Prehľad poskytnutých dotácií.pdf


Stiahnuté 54x, Pridané: 2018-11-14 20:54:17


Tabuľka s prehľadom čerpania EÚ fondov a dotácií k dátumu 14.11.2108.

Detaily681 KB Md5: 1b917310e61bc02db91a9f458033c0e8 free access

Dotácia - Miniserstvo financií SR.pdf


Stiahnuté 107x, Pridané: 2018-07-10 20:30:41


Dotácia z Ministerstva financií SR – jedná sa o dotáciu, ktorá nám bola poskytnutá na základe našej žiadosti vôbec po prvýkrát od môjho nástupu do funkcie, napriek tomu, že sme o ňu každoročne žiadali. Jedná sa o dotáciu na individuálne potreby obcí poskytovanú na základe Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR. Poskytnutá dotácia vo výške 13500EUR (to bola maximálna možná výška poskytovanej dotácie) je účelovo určená na projekt „Výstavba detského ihriska“. Detské ihrisko, ktoré by bolo verejne prístupné pre našich občanov by bolo postavené v priestoroch nášho amfiteátra. Pri tomto projekte musí obec zabezpečiť spolufinancovanie minimálne vo výške 10% z poskytnutej výšky dotácie.

Detaily929 KB Md5: 0415403e0525370b5a53276856ffee68 free access

Dotácia - Úrad vlády SR.pdf


Stiahnuté 115x, Pridané: 2018-05-18 20:28:02


Dotácia z Úradu vlády SR – jedná sa o dotáciu, ktorá nám bude poskytnutá na základe našej žiadosti a je účelovo určená na projekt „Výstavby viacúčelového ihriska“. Dotácia vo výške 38000EUR (maximálna výška poskytovanej dotácie bola 40 000 EUR) bude použitá na výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou, mantinelmi, ochrannými sieťami a umelým osvetlením. Viacúčelové ihrisko bude postavené vedľa existujúceho amfiteátra. Na viacúčelovom ihrisku bude možné hrať futbal, tenis, volejbal a nohejbal.

Detaily